sporządzanie rozliczeniaProwadzenie PKPiR

Prowadzenie PKPiR to jedna z podstawowych usług świadczonych przez nasze biuro rachunkowe. Podatkowa księga przychodów i rozchodów to jedna z najczęściej wybieranych form ewidencjonowania operacji gospodarczych wśród małych przedsiębiorstw. KPiR zalicza się do form księgowości uproszczonej. Prowadzenie Księgi przychodów i rozchodów ma na celu ustalenie podstawy opodatkowania, na podstawie której będą przeprowadzane rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym.

W KPiR księguje się wszystkie przychody przedsiębiorstwa, zakup towarów i materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy, a także koszty uboczne z tym związane, koszty prac badawczych i rozwojowych oraz wydatki – np. wynagrodzenia.

Księgę przychodów i rozchodów należy założyć w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej albo na dzień 1 stycznia roku podatkowego (w przypadku zmiany formy rozliczania się). Te same terminy dotyczą złożenia ewidencji sprzedaży.

 

Kto ma obowiązek prowadzenia KPiR?

Obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów mają osoby fizyczne, które osiągają dochody z działalności gospodarczej, które są opodatkowane na zasadach ogólnych albo zasadach podatku liniowego, z wyłączeniem działalności rolniczej. KPiR muszą prowadzić także spółki jawne i cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, o ile ich dochody netto ze sprzedaży towarów i usług w poprzednim roku obrotowym nie były większe niż równowartość 2 000 000 euro. W przypadku, gdy ich przychody przekraczały tę wartość, wówczas przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości.